10 STARS

Firma ZORKA od  2013 uczestniczy w projekcie 10 Stars Project, program ten został sworzony dla dostawców firmy IKEA, dla których bliska jest idea I-WAY. Program propaguje filozofię I-WAY i poprzez cykliczne spotkania uczestników dzielimy się swoim doświadczeniem, wiedzą i przykładami.

I-Way

Czym jest I-WAY ?

To kodeks postępowania etycznego firmy IKEA.

Dla kogo jest I-WAY ?

Jest to zbiór minimalnych wymagań jaki stawia swoim partnerom firma IKEA, wymagania te dotyczą: ochrony środowiska, pracy dzieci, warunków pracy,  oraz polityki zakupowej u poddostawców. Każda firma chcąca współpracować z firmą IKEA musi sprostać podstawowym wymaganiom i ciągle doskonalić swoje działania w kluczowych sektorach.

 

Ochrona Środowiska Warunki socjalne i bezpieczeństwo pracy Pozyskanie surowców
  • Zapobiegamy poważnemu zanieczyszczeniu środowiska
  • Dążymy do redukcji zużytej energii oraz innych form wpływu na środowisko naturalne
  • W sposób bezpieczny magazynujemy, transportujemy i stosujemy substancje chemiczne
  • Segregujemy odpady i przekazujemy je do utylizacji
  • Nie tolerujemy pracy dzieci, nie korzystamy z pracy przymusowej i niewolniczej
  • Staramy się zapewnić warunki pracy zgodnie z wymogami bhp i ppoż.
  • Terminowo wypłacamy wynagrodzenia za pracę,
  • Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość itd.
  • Surowce stosowane w produkcji pozyskujemy z dobrze gospodarowanych lasów (posiadają certyfikat FSC),
  • Nie stosujemy surowców nieznanego pochodzenia i wymagamy od poddostawców dostosowania się do minimalnych wymagań dotyczących gospodarki leśnej