Polityka bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

POLITYKA

ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 

Obecny kształt firmy ZORKA to wynik ponad 70-letniej tradycji w produkcji mebli i galanterii drzewnej. Od 1980 r. jesteśmy partnerem biznesowym szwedzkiej firmy IKEA. Jako wiodący polski producent i dostawca mebli dla IKEA, dzięki wysokiej jakości i szerokiej gamie produktów, wyprodukowane przez nas meble są dostarczane do blisko 50 krajów na całym świecie za pośrednictwem sieci IKEA.

Do produkcji mebli używamy wysokiej jakości certyfikowanych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, które dzięki nowoczesnym technologiom uszlachetniania otrzymują różnorodne kolory oraz wysoką jakość i odporność powierzchni. Dzięki sprawnemu zarządzaniu procesy logistyczne i technologiczne wykonywane są z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, środowiskowych oraz prawnych.   

Wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz Partnerów biznesowych ZORKA Sp. z o.o. są traktowane jako priorytet wszelkich naszych działań, które realizujemy rzetelnie i terminowo. Ciągłe doskonalenie naszej organizacji i wychodzenie na przeciw wymaganiom rynku, a także nieustanne doskonalenie działań mających istotny wpływ na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw jest wyznacznikiem kierunku rozwoju naszej Firmy.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • analizę i ocenę ryzyka w łańcuchu dostaw
  • nadzorowanie i eliminowanie zagrożeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa
  • doskonalenie bezpieczeństwa realizowanych procesów – będących ogniwem w łańcuchu dostaw – zgodnie z normą ISO 2800:2007
  • terminowe i rzetelne realizowanie zamówień na wyroby firmy
  • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje klientów
  • przestrzeganie wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością
  • rozwijanie, poprzez prowadzenie szkoleń, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, poziomu świadomości kadry kierowniczej i pracowników oraz dostawców produktów
  • dokładanie wszelkich starań w zakresie sprawowania należytej ochronny obiektów produkcyjnych i magazynowych, ładunków i informacji powierzanej w ramach realizowanych procesów produkcyjno-logistycznych
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa produkcji, przewozu i składowania mebli poprzez kształtowanie profesjonalnych postaw i zachowań zatrudnionych pracowników i współpracujących dostawców surowców, materiałów oraz usług

Zarząd oraz pracownicy ZORKA Sp. z o.o. zobowiązują się do przestrzegania niniejszej Polityki Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw oraz zasad Systemu Zarządzania, a także do jego ciągłego doskonalenia zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana przez Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego i jest dostępna dla każdego pracownika, a także Klienta, dostawcy oraz innych zainteresowanych stron.                           

                                                                                                     

Jelenia Góra, dnia 20.01.2020 r.