Oferta sprzedaży nieruchomości

HALE

CENA:

4.300.000,00 zł netto (w cenę nie wlicza się parku maszynowego)

LOKALIZACJA:

Jelenia Góra, ul. Dworcowa 19

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka o powierzchni 14.681 m² (w tym 3.320 m² dzierżawione od prywatnego właściciela z możliwością przepisania dzierżawy oraz 1.084 m² dzierżawione od miasta – pas drogowy). Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej. Cały teren jest ogrodzony z trzema bramami wjazdowymi.

Teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako P, U - tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, zabudowy usługowej.

W planie przewiduje się dla tego terenu, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

 1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, w tym zabudowa związana z rzemiosłem, składy, magazyny, zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
 2. Przeznaczenie uzupełniające:

 • sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • infrastruktura towarzysząca,
 • ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
 • obiekty małej architektury o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 2,5 m,
 • drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 10,0 m, z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 5,0 m od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej,
 • garaże, w tym garaże wielostanowiskowe lub/i budynki garażowo-gospodarcze wolnostojące lub/i wbudowane.

Hale z zabudowami o łącznej powierzchni 5.064 m² (w tym 648 m² na powierzchni dzierżawionej), rozlokowane budynkach:

 

1. BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY (B-1) o powierzchni użytkowej 294 m²:

 • budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, słupy żelbetowe monolityczne, dach drewniany kryty papą.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm.

 • posadzka betonowa, okna PCV, drzwi stalowe, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna.

2. BUDYNEK WARSZTATU (B-2) o powierzchni użytkowej 484 m²:

 • budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, słupy żelbetowe monolityczne, dach z prefabrykowanych płyt betonowych, pokrycie dachu papą.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm.

 • posadzka betonowa, okna PCV, drzwi stalowe, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna, WC.

3. BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY (B-3) o powierzchni użytkowej 216 m²:

 • budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, słupy żelbetowe monolityczne, dach z prefabrykowanych płyt betonowych, pokrycie dachu papą.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm.

 • posadzka betonowa, okna stalowe, drzwi stalowe, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna.

4. BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY (B-4) o powierzchni użytkowej 2.046 m²:

 • budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, słupy żelbetowe monolityczne, dach z prefabrykowanych płyt betonowych, pokrycie dachu papą i eternitem.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm.

 • posadzka betonowa, schody żelbetonowe, okna PCV, brama stalowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna, WC.

5. BUDYNEK KOTŁOWNI i WĘZŁA C.O. (B-4K) o powierzchni użytkowej 258 m²:

 • budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, słupy żelbetowe monolityczne, dach z prefabrykowanych płyt betonowych, pokrycie dachu papą.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm.

 • posadzka betonowa, okna PCV, brama stalowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie, instalacja wodno-kanalizacyjna, WC.

6. BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY (B-5) o powierzchni użytkowej 838 m²:

 • budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, konstrukcja mieszana, słupy żelbetowe monolityczne, dach drewniany w postaci wiązarów kratowych, prefabrykowanych, pokrycie dachu blachą trapezową.

 • ściany zewnętrzne murowane Suporex gr. 24 cm, sufit z podwójnej płyty GK 12,5 mm na ruszcie stalowym.

 • okna PCV, bramy drewniane, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja sprężonego powietrza, oświetlenie.

7. WIATA MAGAZYNOWA (B-6) o powierzchni użytkowej 280 m²:

 • stalowa konstrukcja jednokondygnacyjna, stopy: betonowe, dach: wiązary stalowe, kryty eternitem, słupy: stalowe, podłoże: utwardzone,

 • ściany: Suporex gr. 24 cm i otynkowane, brama wjazdowa stalowa, dwuskrzydłowa.

8. WIATA MAGAZYNOWA (B-7) o powierzchni użytkowej 648 m² (na terenie dzierżawionym):

 • stalowa konstrukcja jednokondygnacyjna, stopy: betonowe, dach: wiązary stalowe, kryty eternitem, słupy: stalowe, podłoże: częściowo utwardzone kostką betonową.

9. KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA (B-10) o powierzchni użytkowej 11,33 m², 20/0.4kV z transformatorem 630kVA i rozdzielnią niskiego napięcia.

10. SUSZARNIA nr 1 (11), 200 m³ - ogrzewanie wodne, źródło ECO Jelenia Góra.

11. SUSZARNIA nr 2 (12), 340 m³ - ogrzewanie wodne, źródło ECO Jelenia Góra.

12. SUSZARNIA nr 3 (13), 340 m³ - ogrzewanie wodne, źródło ECO Jelenia Góra.

PARK MASZYNOWY:

Zakład posiada sprawny park maszynowy w zakresie obróbki mebli, między innymi:

 • lakierowanie – linia lakiernicza natryskowa (Cefla), stanowisko do malowania krawędzi (LWP), dla farb natryskowych,
 • suszenie drewna – trzy komory suszarnicze firmy KATRES (suszarnie konwencjonalne o łącznej objętości ok. 880 m³),

KONTAKT

W sprawach technicznych
Wiesław Kraczkowski
Tel. 75 64 66 308
Tel. kom. 607 539 737
Email. wieslaw.kraczkowski@zorka.pl

W sprawach składania oferty
Joanna Bartkowiak
Tel. 75 64 66 300
Tel. kom. 605 233 446
Email. zorka@zorka.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.