Odpowiedzialność za środowisko

Energia elektryczna ze źródeł OZE

Kupujemy energię elektryczną, która pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Surowiec drzewny i materiały drewnopochodne ze źródeł gospodarowanych w sposób zrównoważony.

Wszystkie wykorzystywane w naszej produkcji surowce drzewne i drewnopochodne pochodzą ze źródeł gospodarowanych w sposób zrównoważony, posiadających certyfikat FSC® (FSC® C127140).

więcej

Co to jest FSC®?

FSC (Forest Stewardship Council® (FSC® C127140) ) jest to organizacja zajmująca się gospodarką leśną. Przyznaje ona certyfikat drzewnym produktom leśnym, takim jak meble, papier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie. Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca. Ponad 148 mln ha lasów na świecie (ok. 5 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski) jest obecnie certyfikowanych zgodnie ze standardami FSC.

Główne kryteria FSC

  •  ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych
  • zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym
  • ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów
  • zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie
  • ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk
  • ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin (zwłaszcza z pestycydów), nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej
  • zakaz wprowadzania organizmów modyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych
  • ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzeń
  • zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej
  • zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych

Optymalizujemy procesy produkcyjne

by były jak najmniej energochłonne i wytwarzały jak najmniej odpadów produkcyjnych. Dodatkowo nasze odpady produkcyjne podlegają procesowi recyklingu.

Publiczne kampanie edukacyjne

Posiadamy certyfikat świadczący o realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.