• ul. Dworcowa 19, 58-560 Jelenia Góra
 • zorka@zorka.pl

KONKURS „ZORKA czy ją znacie?”

Regulamin

 1. Uczestnikiem konkursu „ZORKA czy ją znacie?” może być każda osoba  wykonująca pracę na rzecz ZORKA Sp. z o.o. na dzień wypełniania testu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę www.zorka.pl i “kliknąć” w link o nazwie „konkurs ZORKA – czy ją  znacie?”
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie imienia i nazwiska oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Konkurs będzie trwał od godz. 19:00 do godz. 19:30 w dniu 11.05.2019 r. (sobota).
 5. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów.
 6. W przypadku tej samej liczby punktów o przyznaniu nagrody decydować będzie kolejność przesłania odpowiedzi.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 24.05.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
 8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagrody.
 9. Warunkiem odebrania nagrody jest posiadanie kuponu z 8 numeru INFOZORKA.
 10. Zgodnie z przepisami podatkowymi warunkiem odebrania nagrody jest uiszczenie zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody brutto.