Odpowiedzialny pracodawca

Wspieramy naszych pracowników w indywidualnym rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji. Dajemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach rozwijających umiejętności specjalistyczne, pozwalających zdobywać nowe kompetencje oraz wspomagających rozwój osobisty. Poprzez system szkoleń wewnętrznych oraz kursów i szkoleń zewnętrznych dbamy o rozwijanie posiadanych talentów. Oferujemy naszym pracownikom możliwość awansu poprzez uczestnictwo w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Pomagamy naszym pracownikom w pogłębianiu ich wiedzy.

IWAY

Jako dostawca IKEA jesteśmy zobowiązani do przestrzegania kodeksu postępowania

Standard IWAY to tak zwany Kodeks Postępowania Etycznego firmy IKEA, obejmujący minimalne wymagania IKEA w zakresie środowiska, warunków socjalnych i warunków pracy. Jego osiem głównych konwencji określonych w podstawowych zasadach Prawa Pracy, Deklaracji MOP z czerwca 1998 roku oraz Dziesięciu Zasadach programu ONZ Global z 2000 roku.

Dla naszej firmy ważna jest świadomość pracowników, że wymagania Standardu dotyczą każdego z nas.

Ochrona środowiska

 • Zapobiegamy poważnemu zanieczyszczeniu środowiska;
 • Dążymy do redukcji zużycia energii oraz innych form wpływu na środowisko naturalne;
 • W sposób bezpieczny, magazynujemy, transportujemy i stosujemy substancje chemiczne;
 • Segregujemy odpady i przekazujemy je do utylizacji

Warunki socjalne i bezpieczeństwo pracy

 • Staramy się zapewnić warunki pracy zgodne z wymogami bhp i ppoż.;
 • Dbamy o prawa pracowników;
 • Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość itd.

Pozyskiwanie surowców

 • Surowce stosowane w produkcji pozyskujemy z dobrze gospodarowanych lasów (posiadają certyfikat FSC) ;
 • Nie stosujemy surowców nieznanego pochodzenia i wymagamy od poddostawców dostosowania się do minimalnych wymagań dotyczących gospodarki leśnej.

Stwarzamy bezpieczne warunki pracy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, stanowi dla Naszej firmy największy priorytet. Naszym celem jest ochrona indywidualna pracownika ale również środowiska pracy.

więcej

Inicjowane przez Nas działania w zakresie BHP nakierowane są na takie cele jak:Inicjowane przez Nas działania w zakresie BHP nakierowane są na takie cele jak:

 • poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w procesach technologicznych,
 • ograniczanie wypadkowości,
 • identyfikowanie i minimalizowanie zagrożeń,
 • promowanie właściwych zachowań pracowniczych.

Angażujemy pracowników w sprawy związane z bhp, poprzez działania, które dają im pewność, że ich głos jest słyszany a dobre pomysły wdrażane w życie. Edukujemy poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia,. pogadanki. Ćwiczymy umiejętności praktyczne.

Pragniemy, aby każdy pracownik po zakończeniu pracy bezpiecznie powrócił do domu ciesząc się zdrowiem oraz życiem prywatnym.

PRACODAWCA – ORGANIZATOR REHABILITACJI ZAWODOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY

Jesteśmy Laureatem Konkursu „PRACODAWCA – ORGANIZATOR REHABILITACJI ZAWODOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY"

Wspieramy rozwój naszych pracowników

Rozwój

Wspieramy naszych pracowników w indywidualnym rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji. Dajemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach rozwijających umiejętności specjalistyczne, pozwalających zdobywać nowe kompetencje oraz wspomagających rozwój osobisty.

więcej

Poprzez system szkoleń wewnętrznych oraz kursów i szkoleń zewnętrznych dbamy o rozwijanie posiadanych talentów. Oferujemy naszym pracownikom możliwość awansu poprzez uczestnictwo w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Pomagamy naszym pracownikom w pogłębianiu ich wiedzy.

Wzorowy Pracownik Służby BHP Województwa Dolnośląskiego

W dniu 12.12.2023 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu Nasz Pracownik Pani Iwona Hamera - Główny Specjalista ds. bhp, Inspektor ochrony ppoż. 12.12.2023 wzięła udział w Gali podsumowującej działania prewencyjno-promocyjne , gdzie otrzymała prestiżową nagrodę w konkursie o tytuł wzorowego pracownika Służby BHP- Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieramy pasje naszych pracowników

ZAWODY WĘDKARSKIE

Pomagamy w realizacji pasji naszych pracowników. ZORKA Sp. z o.o wsparła organizację zawodów wędkarskich.

więcej

Piknik Integracyjny

Piknik Integracyjny

Spotkania pracowników wraz z rodzinami podczas pikniku organizowanego przez Spółkę stanowią ważne wydarzenie w życiu i funkcjonowaniu naszej firmy. Dają możliwość lepszego poznania się poza pracą, w swobodniejszej atmosferze.

więcej

Zawsze dbamy, aby podczas imprezy nigdy nie brakowało atrakcji dla uczestników w każdym wieku, zachęcając jednocześnie do aktywności fizycznej i promując zdrowy styl życia.

Podczas pikniku szczególny akcent kładziemy na wspólną zabawę, integrację i szczyptę zdrowej rywalizacji organizując liczne konkursy dla wszystkich uczestników Pikniku. Chętnych do zabawy nigdy nie brakuje.