Odpowiedzialny pracodawca

Wspieramy naszych pracowników w indywidualnym rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji. Dajemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach rozwijających umiejętności specjalistyczne, pozwalających zdobywać nowe kompetencje oraz wspomagających rozwój osobisty. Poprzez system szkoleń wewnętrznych oraz kursów i szkoleń zewnętrznych dbamy o rozwijanie posiadanych talentów. Oferujemy naszym pracownikom możliwość awansu poprzez uczestnictwo w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Pomagamy naszym pracownikom w pogłębianiu ich wiedzy poprzez dofinansowywanie do studiów.

IWAY

Jako dostawca IKEA jesteśmy zobowiązani do przestrzegania kodeksu postępowania

Standard IWAY to tak zwany Kodeks Postępowania Etycznego firmy IKEA, obejmujący minimalne wymagania IKEA w zakresie środowiska, warunków socjalnych i warunków pracy. Jego osiem głównych konwencji określonych w podstawowych zasadach Prawa Pracy, Deklaracji MOP z czerwca 1998 roku oraz Dziesięciu Zasadach programu ONZ Global z 2000 roku.

Dla naszej firmy ważna jest świadomość pracowników, że wymagania Standardu dotyczą każdego z nas.

Ochrona środowiska

 • Zapobiegamy poważnemu zanieczyszczeniu środowiska;
 • Dążymy do redukcji zużycia energii oraz innych form wpływu na środowisko naturalne;
 • W sposób bezpieczny, magazynujemy, transportujemy i stosujemy substancje chemiczne;
 • Segregujemy odpady i przekazujemy je do utylizacji

Warunki socjalne i bezpieczeństwo pracy

 • Staramy się zapewnić warunki pracy zgodne z wymogami bhp i ppoż.;
 • Dbamy o prawa pracowników;
 • Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość itd.

Pozyskiwanie surowców

 • Surowce stosowane w produkcji pozyskujemy z dobrze gospodarowanych lasów (posiadają certyfikat FSC) ;
 • Nie stosujemy surowców nieznanego pochodzenia i wymagamy od poddostawców dostosowania się do minimalnych wymagań dotyczących gospodarki leśnej.

Stwarzamy bezpieczne warunki pracy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, stanowi dla Naszej firmy największy priorytet. Naszym celem jest ochrona indywidualna pracownika ale również środowiska pracy.

więcej

Inicjowane przez Nas działania w zakresie BHP nakierowane są na takie cele jak:Inicjowane przez Nas działania w zakresie BHP nakierowane są na takie cele jak:

 • poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w procesach technologicznych,
 • ograniczanie wypadkowości,
 • identyfikowanie i minimalizowanie zagrożeń,
 • promowanie właściwych zachowań pracowniczych.

Angażujemy pracowników w sprawy związane z bhp, poprzez działania, które dają im pewność, że ich głos jest słyszany a dobre pomysły wdrażane w życie. Edukujemy poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia,. pogadanki. Ćwiczymy umiejętności praktyczne.

Pragniemy, aby każdy pracownik po zakończeniu pracy bezpiecznie powrócił do domu ciesząc się zdrowiem oraz życiem prywatnym.

PRACODAWCA – ORGANIZATOR REHABILITACJI ZAWODOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY

Jesteśmy Laureatem Konkursu „PRACODAWCA – ORGANIZATOR REHABILITACJI ZAWODOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY"

Wspieramy rozwój naszych pracowników

Bezpieczeństwo

Wspieramy naszych pracowników w indywidualnym rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji. Dajemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach rozwijających umiejętności specjalistyczne, pozwalających zdobywać nowe kompetencje oraz wspomagających rozwój osobisty.

więcej

Poprzez system szkoleń wewnętrznych oraz kursów i szkoleń zewnętrznych dbamy o rozwijanie posiadanych talentów. Oferujemy naszym pracownikom możliwość awansu poprzez uczestnictwo w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Pomagamy naszym pracownikom w pogłębianiu ich wiedzy poprzez dofinansowywanie do studiów.

Wspieramy pasje naszych pracowników

WKS ZORKA

Objęliśmy patronatem Wędkarski Klub Sportowy ZORKA, którzy z sukcesami reprezentuje naszą firmę na arenie ogólnopolskiej oraz w regionie jeleniogórskim.

więcej

którzy z sukcesami reprezentuje naszą firmę na arenie ogólnopolskiej oraz w regionie jeleniogórskim. Członkowie Klubu, wśród których znajdują się nasi pracownicy, biorą udział w licznych zawodach drużynowych i indywidualnych cyklu Grand Prix okręgu jeleniogórskiego, Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski, a także zawodach towarzyskich.

Drużyna piłkarska

Pracownicy firmy tworzą drużynę piłkarską, która z sukcesami bierze udział w licznych zawodach sportowych w regionie jeleniogórskim. Zawodnicy uczestniczą także w corocznym pikniku firmowym.

więcej
Image

Organizujemy coroczny Piknik Integracyjny

Piknik Integracyjny

Coroczne spotkania pracowników wraz z rodzinami podczas pikniku organizowanego przez Spółkę stanowią ważne wydarzenie w życiu i funkcjonowaniu naszej firmy. Dają możliwość lepszego poznania się poza pracą, w swobodniejszej atmosferze.

więcej

Film z pikniku: ZORKA PIKNIK RODZINNY 2019

 

Dbamy, aby podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla uczestników w każdym wieku, zachęcając jednocześnie do aktywności fizycznej i promując zdrowy styl życia.

Podczas ostatniego spotkania szczególny akcent położyliśmy na wspólną zabawę, integrację i szczyptę zdrowej rywalizacji organizując liczne konkursy dla wszystkich uczestników Pikniku. Chętnych do zabawy nie brakowało.

W ostatnim roku na naszym pikniku możliwość zaprezentowania się miały:

 • Klub sportowe ZORKA Jelonki Running Team i Centrum Kettlebell Jelenia Góra
 • Punkt prewencyjny przygotowała Policja,
 • Sprzęt pokazała Ochotnicza Straż Pożarna z Sobieszowa, a Straż Miejska przygotowała miasteczko gokartowe..

ZORKA od kilku lat wspiera różne inicjatywy sportowe i promuje zdrowy styl życia. Zaproszeni na Piknik przedstawiciele ZORKA Jelonki Running Team zorganizowali dla najmłodszych BIEG Z JELONKAMI. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal.

Wydawanie gazetki firmowej INFOZorka

INFOZorka

Gazetka dostarcza pracownikom informacji o firmie, produkowanych przez nią wyrobach, aktualnych wydarzeniach i wyzwaniach. Jest ona także źródłem wiedzy branżowej dla pracowników oraz informacji o współpracownikach, ich pasjach i osiągnięciach.