Historia Zakładu

1946

1946

w Cieplicach (obecnie dzielnicy Jeleniej Góry) powstaje prywatny zakład założony przez Wacława Maliszewskiego

1950

1950

prywatny zakład zostaje przekształcony w Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego ZORKA, produkującą pamiątki regionalne, drobną galanterię drzewną oraz zabawki, głównie drewniane klocki.

1970

1970

wraz z rozwojem produkcji zabawek nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni. Pozwoliło to na unowocześnianie parku maszynowego i wzrost wydajności pracy.

1975

1975

rozpoczęto eksport wyrobów do Anglii, RFN, Francji, USA, Kanady, Szwecji, Norwegii, Islandii, Belgii, Holandii, Austrii i Jugosławii.

1978

1978

otwarcie nowej hali produkcyjnej w Cieplicach

1980

1980

Spółdzielnia rozpoczęła współpracę z firmą IKEA, która trwa do dziś.

2002

2002

rozpoczęto produkcję w nowym zakładzie w Sobieszowie, dzielnicy Jeleniej Góry. Produkcję w tym wydziale zakończono w 2020 roku.

2004

2004

przekształcono Spółdzielnię Pracy ZORKA, w ZORKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2011

2011

otwarcie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 11 tys. m²

2014

2014

rozbudowa hali produkcyjnej o kolejne 8 tys. m², w tym magazyn wysokiego składowania o powierzchni 2,4 tys. m²

2014

2014

hala produkcyjna po rozbudowie.